Pictură Corneliu Baba - Catapeteasma

11 Martie 2013